Laatste nieuws

Framework Markttransformatie
07 Sep 2018

Leer de 4 fases van verduurzaming herkennen

Hoe de markt te verduurzamen?Zoals een baby niet in een paar dagen opgroeit tot volwassene, zo kost ook het verduurzamen van bedrijven een bepaalde tijd. In het fascinerende project ‘Changing the Game’ brengen CEO Lucas Simons van NewForesight en hoogleraar André Nijhof van Nyenrode Business Universiteit op dit moment 11 verschillende bedrijfstakken in kaart. Bedrijven moeten 4 fases doorlopen, voordat hun markt echt verduurzaamd is.


Antwerpen Transitiestad
06 Sep 2018

The best of City Transitions… Antwerpen

In een compleet nieuwe wijk van Antwerpen helpt slimme technologie om de bewoners deel te laten nemen aan de circulaire economie. Projectcoördinator Gabrielle van Zoeren bouwt beloningen in het slimme systeem in, waardoor er meer afval wordt gecomposteerd en meer eigen duurzame energie wordt opgewekt. Bewoners kunnen de bonus zelf houden of inzetten voor het financieren van gezamenlijke wensen. Antwerpen staat hiermee te boek als een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie.

Betonakkoord Van der Heijden Van Veldhoven
15 Jul 2018

Betonakkoord gaat Klimaatakkoord voor

Letterlijk uren voordat het kabinet het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ ontving, verwelkomde staatssecretaris Stientje van Veldhoven het ‘Betonakkoord’. Met Maria van der Heijden van MVO Nederland als gastvrouw van de besprekingen, ondertekenden zo’n 50 van de grootste betonverwerkers in Nederland de doelstelling om elk jaar weer een lager percentage CO2-uitstoot  te realiseren tot minimaal 30 procent ten opzichte van 1990.