09 Jun 2019

Kajsa Ollongren prijst duurzame ondernemers

Kajsa Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zegt dat ‘het mooi is om te zien’ hoe ondernemers nu al bezig zijn om de toekomstige inrichting van Nederland ‘op innovatieve wijze’ vorm te geven. In het nieuwe Marktboek van P+ verzorgt de minister een column. Ollongren coördineert namens collega-ministers de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin keuzes worden gemaakt over de toekomstige inrichting van Nederland. 

Ollongren schrijft: “Voorbeelden daarvan zien we in de Eemshaven in het noorden van ons land waar hard wordt gewerkt aan een toekomstige energievoorziening, mogelijk met gebruikmaking van de bestaande gasinfrastructuur. In een stad als Den Haag wordt een voormalige bedrijvenlocatie omgebouwd tot een bijna autoloze stadswijk. De regio Eindhoven biedt onderdak aan een gemeenschap van technisch hooggeschoolde medewerkers, die onder andere op de High Tech Campus aan onderscheidende chiptechnologie werken. Hier staan wetenschappers echt in de praktijk en weten hun onderzoek en kennis te koppelen aan noodzakelijke duurzame ontwikkelingen. Zo geven zij een belangrijke impuls aan onze kenniseconomie. De polderprovincie Flevoland is een gebied waar een mogelijke toekomst van de landbouw zichtbaar wordt, met in Oosterwold een wijk vol stadsboeren die geholpen worden door een boerin die nu al kringlooplandbouw bedrijft. Uit deze verhalen proef ik duidelijk de wil om nu al samen vorm te willen geven aan het ‘Nederland van straks’.”    

Ollongren besluit haar bijdrage aan P+ met: “De opgaven zijn groot, complex en vaak met elkaar verweven. Er zal verandering nodig zijn in de aanpak van vraagstukken in de fysieke leefomgeving in Nederland. Dat is niet alleen een zaak van ministeries, maar ook van provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van ons land. Samen moeten we proberen die complexe puzzel te leggen. Dat vraagt om flexibiliteit. Met de NOVI willen we inspireren en richting geven om te komen tot een gezamenlijke aanpak en samenwerking voor onze toekomst. Want uiteindelijk is dat wat ik wil bieden: een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.” 

Meer over dit P+ Marktboek 3.

Reacties op dit bericht

Thaniya ()
It's very useful to me. Thank you
DJ ()
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. pay someone to do my homework online
Senieer ()
Such a great blog is very difficult to get. I am very happy to join this Blog in today China pharma manufacturer
AB ()
I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost. hotmail
read ()
Best IM Forum ()
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Best IM Forum
Jumpmasterlearn | soft skills training in bangalore ()
Personality development training in bangalore, the best soft skills training centre to develop your body language, personal ability. and also we provides health management and sales training.soft skills training
maachair ()
MAAC provides best hair fall treatment in Bangalore one-stop solution to all hair related worries with a team of highly skilled and trained experts. MAAC ensures all the precautions of safety and service are looked into. Maac provides the best hair transplantation facility that is both effective and does not burn a hole in your pockets. MAAC is one of the best hair transplant clinic in bangalore undertaking various types of hair transplantations like the FUE (Follicular unit extraction) and FUT (follicular unit strip surgery) as well as the Direct Hair Transplantation and the Synthetic Hair Transplantation. visit: hair fall treatment in bangalore
fdgfd ()
먹튀사이트 Wow, What an exceptional pronounce. i found this too much informatics. it's miles what i used to be searching for for. i'd as soon as to area you that absorb keep sharing such kind of data.If realistic, thank you.
pravalli ()
Whether you are a fulltime employee, looking to earn a few extra bucks by the side, or you are a self-employed engineer, simply trying to get your business up and running, there is much scope in freelance telecom engineer. What are SLA based services
Usedom ()
We are Providing the best Hotel and Restaurant Information. For More Details Please Visit aboutwellness usedom here