29 Nov 2018

‘Groei’ meest populaire SDG wereldwijd

Winner SDG 8

And the winner is.... Duurzame groei. Sustainable Development Goal 8 is wereldwijd het meest populair onder bedrijven. Niet minder dat 79 procent van 729 ondernemingen wereldwijd heeft deze SDG gekozen en verplicht zich daarmee fatsoenlijk werk en duurzame groei na te streven. In het onderzoek van PwC zijn ook 38 Nederlandse bedrijven meegenomen. Groei is ook het centrale thema in het komende nummer van P+, dat in december verschijnt.

Op de tweede plaats staat SDG 13: Climate Action, dat door 76 procent van de bedrijven wordt genoemd. Van alle 18 werelddoelen is het minst aansprekend SDG 14: Life below water. De lange titel van dit rapport luidt: ‘From promise to reality: doen business really care about SDGs?”

PwC relativeert de keuze voor ‘Groei’ wel enigszins, in hun deze week verschenen rapportage. In de vertaling: “Groei zou, als het er op aan komt, toch wel een kernactiviteit zijn voor bedrijven, ook al zou het geen SDG zijn”, zo stelt PwC terecht. “Ook in combinatie met diversificatie van het medewerkersbestand, veilige werkomstandigheden en het bestrijden van jeugdwerkloosheid door middel van training, is dit een doel waar bedrijven zichzelf een goede slaagkans geven.”

Daar past natuurlijk ook nog een andere opmerking bij. Groei die ten koste gaat van de andere 17 doelen kan niet als duurzame groei bestempeld worden. Groei is pas goed als het bijvoorbeeld niet tot een verhoging van de CO2 in de atmosfeer leidt. Een andere terzijde: in praktijk blijven sociale issues achter bij meer meetbare milieudoelen. Zeker in opkomende landen bestaan nog steeds een schrijnende ongelijkheid en erbarmelijke arbeidsomstandigheden.

PwC maakt over de ‘makkelijke’ keuze voor SDG 8 ook een voorzichtige opmerking: “In sommige gevallen lijkt het er op dat ondernemingen SDGs uitkiezen die overlappen met al bestaande bedrijfsactiviteiten en doelen die al gemeten worden. Als een eerste stap is dit logisch, maar het suggereert wel dat ondernemingen de SDGs zien als een andere manier om hetzelfde te rapporteren, in plaats van de doelen te zien als een kans en een verantwoordelijkheid voor het hele bedrijfsleven. Er moet dan ook meer gedaan worden aan het onderzoeken van nieuwe activiteiten. Ook wordt bij de keuze van SDGs niet altijd goed gekeken naar de onderliggende meetpunten (KPIs), zodat inspanningen over langere tijd gemeten kunnen worden.”

In zijn algemeenheid stelt PwC dat de SDGs nu weliswaar genoemd worden, maar nog maar weinig in de strategie van ondernemingen is opgenomen.

Als het over SDG 8 gaat, dan is zo’n indicator het percentage van werknemers in de hele waardeketen die vaste contracten heeft met daarin faire arbeidsvoorwaarden. Een andere indicator is het aantal dagen dat verloren is gegaan door bedrijfsongevallen. Het aantal vrouwen in dienst valt niet onder deze SDG maar staat centraal in SDG 5 ‘Gender Equality’. Ook hier is een onderliggende indicator: het noemen van het percentage vrouwen binnen elke managementlaag. In de top 5 van alle bedrijfstakken komt deze SDG overigens alleen voor in bank- en financiele sector, als laatste aandachtspunt.

De meeste bedrijven vermelden de SDGs nu vooral nog in hun duurzaamheidsrapport: 60 procent doet dat. Toch komen de doelen al voor 40 procent voor in het algemene financiële verslag en worden ze door 19 procent van de CEO’s in hun persoonlijk statement genoemd.

Interessant is ook dat SDG 8 weliswaar op wereldniveau het hoogste scoort, maar er afzonderlijke bedrijfstakken zijn waar SDG 13 Climate Action bovenaan prijkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de energie- en mijnbouwsector, voor de industrie, voor technologie-, media en telecombedrijven en voor de transport en logistieke wereld. 

SDG 1, Zero Hunger, komt in de top 5 van de prioriteiten alleen voor in de retail, de grote supermarktketens van deze wereld. 

Download van deze ‘SDG reporting challenge 2018’ van PwC.

Reacties op dit bericht

Humaira Shah ()
I think this is a good idea for all of those who are looking for these type of experts for their work and if you unable to choose them then you can avail Research paper writing help Karachi services for your work and it will be beneficial for you as well as you can give them any of the related work and they will surely help you to get the desired result.
Nice ()
Economy growth of any country is directly related to the business and business chances in the country, country resources, nature and all that. At this time some countries are focused on web development and designing services to do their self and for others to earn and increase the economy rate and graph of the country.
Sana Ali ()
SDG 1 says 0 Hunger seems a good program though this might take some time to overcome hunger problems, especially in the African States. SDG 8 and 13 are good for the urban areas and industries but at this time SDG1 is more necessary in order to provide the basic necessities to the people who are suffering from starvation. Further graphs and Data Analysis on Essay help online - PK.
Matthew Lewis ()
A definitive point of the Sustainable Development Goals, which supplanted the Millennium Development Goals in 2015, is to end destitution, secure the planet and guarantee success for everybody. Every objective has explicit focuses on that should be met by 2030. Full Dissertation Help