09 Jun 2019

Nieuw Marktboek P+: Het Nederland van Straks

Cover Marktboek 3 Het Nederland van Straks

Deze week wordt het nieuwe Markboek van P+ verstuurd: ‘Het Nederland van Straks’. Met een recordaantal van 126 pagina’s staat ook dit nummer weer vol verkenningen van duurzame markten. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in de hand leidt dit tot opmerkelijke vergezichten. 

Wie zich nu op P+ abonneert krijgt dit nummer nagezonden.

Met elkaar bouwen aan een ‘Nederland van Straks’. Dat roept de vraag op: hoe willen we dan dat ons land eruitziet over pakweg 30 jaar? Er liggen grote opgaven op het gebied van energietransitie, klimaat, sterk groeiende steden en leefbaarheid. En we moeten nadenken over onze toekomstige economie en de ontwikkeling van de landbouw. Pakken we dit nu goed aan, dan kunnen we ons land aantrekkelijker, toekomstbestendiger én duurzamer maken. Dat is de inzet van de Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI.

+ Een toekomstbestendig energielandschap

+ Toekomstbestendige steden

+ Toekomstbestendige economie

+ Een toekomstbestendige regio

+ Transacties zonder geld

Niet alleen de inrichting bepaalt het ‘Nederland van Straks’. Er moet veel meer veranderen. MVO Nederland legt een weg aan die moet leiden naar een generieke heffing op CO2. Dat traject start bij het opzetten van een interne CO2-boekhouding door bedrijven. Noem het een zonneboekhouding. 

+ En toen was de melk PlanetProof

+ Voor als de CO2-heffing komt

+ Wat is de impact van inspiratie?

+ Waar twee vloerenbedrijven elkaar ontmoetten

+ Het duurzaamste wegrestaurant van Nederland

+ Ambtenaren over inkopende ambtenaren

Nederland is een delta. Daarin wonen van oudsher mensen die handelen, die hun blik voorbij de landsgrenzen richten. De invloed van onze handelsnatie in de wereld is groot. Daarom zijn we verplicht ook internationaal voorop te blijven lopen. Dat doen we door innovatief privaat geld aan te trekken voor duurzame ontwikkelingen in opkomende landen. Door te hameren op een supply chain management dat van toeleveranciers gelijke handelspartners maakt. En ook door arbeidsrechten en mensenrechten consequent op de agenda te plaatsen, bij de hoogste internationale organisaties.

+ De financiering van klimaathulp

+ Handelsnatie op het spel

+ Sunny Verghese is de nieuwe Paul Polman

+ Eindproducten: Made in Africa

+ Nederland leerde Peru polderen

+ Veiliger schepen slopen

+ Einde aan geweld op de werkplek

Abonneer nu op P+ People Planet Profit (sinds 2002)

 

 

 

 

 

Reacties op dit bericht

Adobe Dumps ()
Pass Your Actual Certification Exam with The Latest PDF Adobe Dumps and Verified Answers. We are providing you most Updated Exam Braindumps that are designed by experts.
Shutters ()
Now available in both internal (timber) and external (aluminium) Shutters and are popular for their practicality too, offering excellent light control and thermal protection in summer and winter.
college application essay help ()
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... college application essay help
PMI BrainDumps ()
Dumps4Pass provides 100% authenticated & updated PMI BrainDumps for professionals with 100% money Back Guarantee. 90 Days free Updation & Free Demo Availabe.
xlm news ()
start with fresh vegetables such as spinach, kale, broccoli or others as your base. In a study published xlm news
seo ()
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. how to fix pname com facebook orca error on android
Rony ()
You shared fabulous information. quickpayportal
seo ()
Your texts on this subject are correct, see how I wrote this site is really very good. pokerqq
muneer ()
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work cenpos payment gateway
seo ()
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. payday loans no credit check from UnitedFinances.com
asdasd ()
You have a great sense of writing I must say. Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. It’s my humble request to u please keep writing such remarkable articles Garage door opener davie
asda ()
I am all that much satisfied with the substance you have specified. I needed to thank you for this extraordinary article. go swipe dumps
muneer ()
I am all that much satisfied with the substance you have specified. I needed to thank you for this extraordinary article. Honolulu photographers
asdsad ()
So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun.. Good luck with the site. voyance discount
asdas ()
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work Maui photographers
seo ()
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. apply for a cash advance online from UnitedFinances.com
muneer ()
Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me. voyance gratuite en direct
fgdf ()
토토사이트 the advice you have published is definitely useful. The websites you have referred changed into delightful. thanks for sharing...
muneer ()
This is exceptionally instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post! find jobs near me
muneer ()
I'm constantly searching on the internet for posts that will help me. Too much is clearly to learn about this. I believe you created good quality items in Functions also. Keep working, congrats! wedding bands Melbourne
muneer ()
This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. download video instagram
muneer ()
start with fresh vegetables such as spinach, kale, broccoli or others as your base. In a study published Brotman medical center