12 Dec 2018

Kerstprimeur: de eerste PlanetProof-melk

PlanetProof melk FrieslandCampina

Met kerst staat er in Nederlandse supermarkten een bijzonder nieuw product: PlanetProof-melk. De koeien, van wie deze melk afkomstig is, lopen zo lang mogelijk in de wei. Ze kunnen ook in de stal vrij gaan en liggen waar ze willen. Op het weiland wordt straks geen omstreden glyfosaat meer gespoten. Deze eerste ‘On the way to PlanetProof’-melk is onder de naam ‘Campina’ in verschillende supermarkten te vinden.

In de P+ Special van deze week vertelt managing director Nederland Bas Roelofs van het zuivelbedrijf FrieslandCampina over de enorme inspanning die de melkveehouders hebben geleverd. Het keurmerk ‘PlanetProof’ heeft een lange, zware checklist aan eisen. Melkveehouders zijn bijvoorbeeld verplicht borstels in de stal op te hangen, omdat koeien het zo heerlijk vinden zich te schuren. Ook worden er eisen gesteld om de levensduur van de koe te verlengen.

De eerste groep leveranciers van ‘PlanetProof-melk’ bestaat uit enkele honderden melkveehouders. In P+ zegt Roelofs over deze duurzame koplopers: “Sommige melkveehouders hoefden er niet voor gestimuleerd te worden. Wat je wel ziet is dat wij de afgelopen decennia als samenleving veel van de melkveehouders hebben gevraagd. Op het moment dat wij niet zorgen dat een melkveehouder zijn bedrijfsvoering financieel gezond kan krijgen voor de volgende generatie, krijg je vaak grotere schaalgrootte. Wij streven naar het creëren van waarde, niet zozeer naar schaalgrootte. Daarom past ‘PlanetProof’ hierbij. We bieden een alternatieve route waarbij de melkveehouderij een stimulans krijgt om verder te verduurzamen.”

De eisen van ‘PlanetProof’ liggen in lijn met wat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor ogen heeft, wanneer ze over ‘kringlooplandbouw’ spreekt.

FrieslandCampina compenseert de  financiële inspanningen van de melkveehouders voor een deel. Roelofs in P+: “De melkveehouder krijgt een beloning voor duurzame melk. Voor de melkveehouder is de extra vergoeding voldoende om in beweging te komen. We merken dat er veel interesse is voor deze duurzame melkstroom.” 

De ‘Kerstprimeur’ staat onder eigen naam van Campina in de supermarkt. De supermarktketens Coop, Jumbo en PLUS lieten al eerder dit jaar weten de melk van ‘PlanetProof’ in de schappen te zullen zetten. De Stichting Milieukeur (SMK) meldde dat er ook interesse is bij de supermarktketens Aldi, Superunie en bij foodservice Albron.

De ‘PlanetProof’-melk zal ietsje duurder zijn dan reguliere melk. Over de vergoeding aan de melkveehouders zijn de gesprekken nog gaande, vertelt Roelofs in P+. 

Gaan alle supermarkten deze ontwikkeling richting kringlooplandbouw ondersteunen?

Roelofs in P+: ”We hebben daar gezonde financiële discussies over. Het principe van meerprijs is niet van tafel geveegd. Dat geeft ook aan dat zij oprecht de toegevoegde waarde inzien.”

Lees alles over de ‘PlanetProof’-melk en de komst van de ‘kringloop koe’ in deze P+ Special.

Reacties op dit bericht

fuzail ()
Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. טיסות לואו קוסט
morning world ()
Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles . wedding photographer singapore
morning world ()
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. kaufen votes
Piet ()
Mij is onduidelijk wat hier onder planet proof wordt verstaan. Het organisch materiaal dat overblijft na oogsten is geen afval maar noodzakelijk als compost voor dezelfde bodem, zodat bodemleven floreert, en de aanplant van de nieuwe oogst makkelijker voedingsstoffen kan opnemen. Je kunt namelijk niet enerzijds geen kunstmest willen gebruiken en anderzijds organisch restmateriaal (blijven) onttrekken. Dus vergisten van organisch materiaal is mijns inziens niet persé planet proof.
Suzanne ()
Een verhaal over gebakken lucht. Ook de bijlage is totaal niet inhoudelijk. Koeien die buiten lopen en borstels in de stal hebben alles te maken met diervriendelijkheid, maar niets met milieu. Planetproof is of zou moeten zijn: - zorgen voor een kringloop van (mest)stoffen. Dus alle voedsel voor de koeien wordt op grond verbouwd die ook weer bemest wordt met de mest van de koeien. - geen gif gebruiken. - zorgen voor voldoende diversiteit van planten zodat insecten ook floreren. - inderdaad energie zelf opwekken (maar dat geldt voor iedere planetproof organisatie) - zorgen voor opslag van regenwater zodat water niet onnodig wordt onttrokken. - of de koeien wel of niet op stal staan is niet bijzonder milieuvriendelijk, maar vooral diervriendelijk. Daar heb je geen A4-tje met onzin voor nodig. Als Managing director Bas Roelofs verschil wil maken, verdiept hij zich in het terugwinnen van fosfaat (daar kan hij zijn technische natuurkunde studie voor gebruiken). En Managing director Bas Roelofs had moeten overstappen vóór het afschaffen van het melkquotum en toen moeten lobbyen dat in Nederland het aantal melk en vleeskoeien na afschaffing niet mocht groeien (en het aantal varkens weer moet halveren) vanwege de fosfaatproblematiek. Dan zorg je dat we hier de grond niet onnodig vervuilen en elders natuur niet de grond niet vernietigen / uitputten. Dan maak je echt verschil.
marianne ()

Mag ik vragen wat het verschil is met biologische melk?