19 Jul 2019

Internationale conferentie over sociale dialoog

Sociale Dialoog

We hebben allemaal baat bij een sociale dialoog, zo is de filosofie van Mondiaal FNV. Gesprekken tussen werknemers, bedrijven en overheid verrijken alle partijen en leggen de basis voor een duurzame ontwikkeling. Mondiaal FNV organiseert daarom op 8 oktober de conferentie ‘Building Bridges’, waarin de sociale dialoog centraal staat, met tal van best practises, tips en tools.

“De sociale dialoog is de meest duurzame manier om tot gewoon goed werk te komen”, stelt Astrid Kaag, beleidsmedewerker van Mondiaal FNV. “Er bestaan al veel goede initiatieven rondom duurzame handel, certificering, ketenprogramma’s, et cetera, maar er is nog te weinig oog voor de lokale situatie. Die brengen wij samen op 8 oktober in Amersfoort.”

Kaag wijst erop dat bedrijven vaak van goede wil zijn en voor certificering van grondstoffen gaan met een controlesysteem. “Daar zijn de vakbonden meestal niet bij betrokken, dus dit lost de problemen op lokaal niveau niet op. Dat moet je samen met de werknemers doen. Veel organisaties en bedrijven onderschrijven de noodzaak van werknemersinspraak wel, maar in de praktijk blijkt het moeilijk uit te voeren. Daar willen we een impuls aan geven.”

Een afvaardiging van werkgeversorganisaties uit Nepal, Oeganda, Peru en Indonesië komt naar Nederland, evenals vakbondsleiders uit bijna alle continenten. De Ghanese minister van Arbeid zal er vertellen over de vruchten van de sociale dialoog in zijn land en ILO-directeur Alette van Leur zit de conferentie voor. Nederland vertegenwoordigt ook een best practise door de aanwezigheid van DECP, de mondiale afdeling van werkgeversorganisatie VNO/NCW, met wie Mondiaal FNV regelmatig samenwerkt.

De conferentie zoomt in op de sectoren landbouw, palmolie, kleding en scheepssloop. Managers van een landbouwbedrijf uit Peru, een palmoliebedrijf uit Colombia en een kledingbedrijf uit Bangladesh vertellen over wat de sociale dialoog hen heeft opgeleverd. “En dat is best veel”, zegt Kaag. “Dat hebben ze zelf berekend. Het leidt tot hogere productiviteit en dus tot hogere winsten, minder conflicten en daardoor minder kosten aan advocatuur. Maar ook minder kosten aan arbeidsbemiddeling, want mensen willen nu graag bij deze bedrijven werken. Ze hoeven niet meer intensief te werven.”

Werknemers van ngo’s, bedrijven, overheid en vakbondsleden zijn welkom op de conferentie. Kaag: “Doel is dat mensen gestimuleerd en geprikkeld worden om verder te gaan met die sociale dialoog. Het is ook een uitstekende gelegenheid om contacten te leggen en te netwerken.” Surf naar de website 'Building Bridges'  voor meer informatie en aanmelding.

Tekst Astrid van Unen

Reacties op dit bericht

dsfsd ()
메이저놀이터 high-quality things youve always shared next to us. simply store writing this fine of posts.The time which turned into wasted in touring for training now it can be used for research.thank you
greek ()
I wanted to have my diplomas translated and notarized for studying in US and Nordictrans office in ohio did that rather fast (48 hours). My documents have been acknowledged and I am soo happy I will get up with my education! greek
Walterrruiz ()
This is a nice post from your website. This post gives quality info. I'm certainly going to look into it. Very valuable tips are given here. These tips may help readers to make new idea on their own writing works. Anything we taken info from the blogs we have to implement that in for all objectives and purposes then only we can know that correct thing clearly. Here you can check out my best essay writing service to having a wonderful support for your writing.