20 Apr 2019

LAATSTE PLAATSEN: CHANGING THE GAME

Goldmask

Het doel is bereikt: 20 deelnemers gaan in de week van 6 mei diepgaand de fases van duurzame ontwikkeling van tien verschillende bedrijven en bedrijfstakken analyseren. De basis is het boek ‘Changing the Game’ van hoogleraar André Nijhof van Nyenrode Business Universiteit en CEO Lucas Simons van NewForesight. In deze bundel worden de duurzame markttransformaties geanalyseerd aan de hand van een Framework. Besloten is de groep uit te breiden met extra plaatsen. Wilt u deze unieke kans niet missen? Dit is de laatste kans. Neem dan direct contact op met André Nijhof: a.nijhof@nyenrode.nl

Reageer snel. Deze exclusieve cursus start dus al over twee weken: vanaf maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei op Nyenrode in Breukelen.

De afgelopen weken kreeg P+ inzage in een aantal hoofdstukken van het boek ‘Changing the Game’. In het kort werd aangegeven hoe de auteurs en hun deskundige co-auteurs de duurzame ontwikkelingen in een bepaalde bedrijfstak plaatsten in het Framework, dat 4 fases kent. Ze komen overeen met de menselijke groeifases: babytijd, kleutertijd, tienertijd en volwassenheid.

Wanneer bepaald is hoe ver een bedrijf of een bedrijfstak is, kan veel makkelijker de rol van verschillende partijen bepaald worden, om de vervolgontwikkelingen te versnellen. Wat kan een overheid doen? Waar staat het bedrijfsleven voor? Hoe kunnen ngo’s optimaal effect bereiken? 

Het Framework toont ook onverbiddelijk aan welke partij niet synchroon loopt met de stand van zaken en daardoor ontwikkelingen frustreert. Of zichzelf, zoals bij de Industrietafels van het Klimaatakkoord duidelijk is gebleken, volgens de auteurs. Hadden de deelnemende partijen het Framework gekend, dan was dit niet gebeurd.

Voor de Last Minute Decision Makers hier een kort overzicht van de praktijkvoorbeelden zoals deze op de website van P+ zijn gepubliceerd.

Over de bedrijfstak chemie: De meeste chemische bedrijven zitten nog in de babyfase van duurzaamheid, als het om de circulaire economie gaat. Op andere onderdelen zijn Europese producenten, zoals de makers van PVC, al op weg naar volwassenheid. De chemie is een bijzondere bedrijfstak, die moeilijk in een hokje te stoppen is. Voor de toekomst van deze planeet is het echter een cruciale sector, omdat hier in de ontwerpfase de keuzes voor materialen op moleculair niveau worden gemaakt. Uit welke bestanddelen worden kunststoffen samengesteld? Zitten daar chemische stoffen bij die giftig zijn? Of stoffen die recycling bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken? 

Over de bedrijfstak bouw: Het selecteren van pro-actieve bouwbedrijven wordt cruciaal voor het verduurzamen van Nederland. Er is een gigantisch verschil in duurzame ontwikkeling in de bouw. Er zitten nog bedrijven in de bouw die handelen alsof we nog in de babyfase zitten, terwijl er ook al een nationale opgave van de regering ligt om de bouw circulair te maken, in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.  Op wereldschaal gezien is de bouw cruciaal voor het verduurzamen van de planeet, schrijven de co-auteurs in hun analyse in ‘Changing the Game’. De bouw is wereldwijd goed voor 6 procent van het Bruto Nationaal Product. Met de groeiende wereldbevolking zullen de megasteden tot 2030 zo hard groeien, dat de output van bouwbedrijven met 85 procent zal stijgen.

Over de sector goudindustrie: Er waait een 'nieuwe goudkoorts' over de wereld. In meer dan zeventig verschillende landen zoeken zowel grote mijnbouwbedrijven als goudzoekers naar het edelmetaal. Omdat vrijwillige afspraken in de sector niet of nauwelijks voorkomen dat er blijvende schade voor mens en milieu ontstaat, is het nu aan regeringen van uitvoerende en invoerende landen om scherpe wetgeving in te voeren.Deze sector is bijna een tekstboek-voorbeeld van markt- en overheidsfalen. De belangen zijn dan ook groot, er wordt veel aan de goudhandel verdiend. Goud zelf is zeer moeilijk te traceerbaar te maken. Bedrijven willen wel rapporteren over waar ze hun goud vandaan halen, maar zijn weinig geïnteresseerd om duurzaam geproduceerd goud in te kopen. De echt falende partijen zijn de overheden in de goudproducerende landen die geen of zelfs tegenstrijdige belangen hebben om de goudproductie veilig en duurzamer te maken.

Over de financiële sector: Willen de Sustainable Development Goals (SDG’s) ooit gehaald worden, dan zullen banken terug moeten naar hun oorspronkelijke wortels. De vraag is wel of dit nog kan. Reguleren door de overheid kan pas in fase 4 van de markttransformatie, terwijl de sector nog vooral in de 'kinderfase' 2 zit. Dan past het om kleur te bekennen als bank, verzekeraar en pensioenfonds. Op welke duurzaamheidsthema’s wil je het verschil gaan maken? Welk lange termijn commitment geef je daarbij af? En hoe kun je dat doorvertalen naar de waardeproposities richting klanten, beleggingsobjecten en andere partijen in jouw markt? Dat zijn de goede vragen in fase 2 en gelukkig zien we de laatste jaren dat steeds meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen zich hierin positioneren. Bijvoorbeeld Rabobank in relatie tot het voedselvraagstuk (SDG-2&12), Aegon in relatie tot toegang tot zorg en onderwijs (SDG-3&4) en ABP in relatie tot verduurzaming van de gebouwde omgeving (SDG-11&13). Bovendien heeft ABN Amro in 2018 een volgende stap gezet door als eerste bank ter wereld met een Integrated Profit & Loss statement te komen. Dat helpt allemaal om in fase 2 te leren hoe de partijen in de markt kunnen concurreren op duurzaamheid in plaats van uitsluitend op winst en groei. Daarmee worden de condities gecreëerd om straks door te kunnen stromen naar fase 3 (duurzaamheid als pre-competitief vraagstuk) om daarna tot het nieuwe normaal te kunnen overgaan via wetgeving (fase 4).”

Over de bedrijfstak textiel, waar veel aandacht is voor de productie in lage lonenlanden als Bangladesh: "Het bijzondere van de textiel sector is dat spoedig na het instorten van Rana Plaza onder politieke druk internationale akkoorden werden gesloten om een herhaling te voorkomen. Vooral gericht op bouwveiligheid en brandpreventie. Het besluit om de bindende werking van deze internationale akkoorden niet langer te erkennen is ook te verklaren vanuit politieke druk, maar dan gelinkt aan het herwonnen zelfvertrouwen van Bangladesh. De grote vraag is nu of de werking van de akkoorden voldoende is doorgedrongen in de marktdynamiek zodat het ook doorgaat zonder de bindende werking. Of in andere woorden, hoe zijn de spelregels van het spel veranderd, zodat duurzame textiel de logische uitkomst wordt?"

Ook werd de P+ Special over het Framework vertaald in het Engels. Dit met het oog op een internationaal vervolg van deze unieke cursus op Nyenrode Business Universiteit.

Meer over de course op de website van NewForesight.

Reacties op dit bericht

My.Avast.Com ()
Avast is the best choice you can make for your cyberattack and malware. It researches and develops computer security software, machine learning, and artificial intelligence. My.avast.com is a URL for avast antivirus. My.Avast.Com
Personal statement medical school samples ()
Writing a medical school personal statement is a rite of passage for future doctors and physicians. Nursingessaywriting.com offer you personal statement medical school samples. That you well studying in nursing specialty.
Mcafee.com/activate ()
McAfee.com/activate - Learn Easy Steps to do McAfee Activate Product Key and Get Started with McAfee Activation using Product Key mentioned on Retail card. mcafee.com/activate
Philr ()
Whether you’re planning to explore all opportunities, consider the job you really wanted in the first place, or just move up the career ladder, we may provide you "edward jones reviews" on Resume101.org to help you make the best choice.
office.com/setup ()
Microsoft Office is a standout amongst the best online efficiency instrument which makes work a lot simpler for association, organizations, and others. Microsoft Office is a finished suite which incorporates numerous applications, for example, MS Excel, PowerPoint, Outlook, Spreadsheet, MS Word, and numerous others. Dial the without toll number of Microsoft office client support and investigate every one of your questions and questions identified with office setup. office.com/setup | office.com/setup | office.com/setup
norton.com/setup ()
Get thorough answers for verifying your device from various infections, malware, and other online dangers at one single stage. Learn appropriate direction for downloading, introducing, and enacting the norton setup. The help administrators offer every minute of every day help to convey administrations at whatever point the client required. So as to speak with specialists dial the without toll number of Norton client support and get the best fixes for settling all questions and questions. norton.com/setup | norton.com/setup | norton.com/setup | norton.com/setup
EmmaBrown ()
Each review on EssayTopicsMasters is an in detail investigation which uncovers all little secrets of writing companies. Check out our https://essaytopicsmasters.com/reviews/essaybot-com review and find out whether you can rely upon this service.
speedypaper reviews ()
Having an assignment due tomorrow and understand you can’t do it yourself? But you’re afraid of delegating your paper to some scam services as well? Why not check speedypaper reviews on Scamfighter.net
mcafee ()
mcafee activate is an independent support and service provider for the most secure remote technical services for all norton products. Our independent support services offer an instant support for all software related errors in the devices, laptops, desktops and peripherals. We have no link or affiliation with any of the brand or third-party company as we independently offer support service for all the product errors you face while using the norton. If your product is under warranty, then you may also avail our support services for free from manufacturer’s official website norton.com/setup.
Mcafee activate ()
www.mcafee.com/activate registered trademarks, company names, product names and brand names are the property of their respective owners, and mcafee.com/activate disclaims any ownership in such third-party marks. The use of any third party trademarks, logos, or brand names is for informational purposes only, and does not imply an endorsement by mfmcafee.com or vice versa or that such trademark owner has authorized mfmcafee.com to promote its products or services.
office setup ()
www.office.com/setup is an independent support and service provider for the most secure remote technical services for all Office products. Our independent support services offer an instant support for all software related errors in the devices, laptops, desktops and peripherals. We have no link or affiliation with any of the brand or third-party company as we independently offer support service for all the product errors you face while using the Office. If your product is under warranty, then you may also avail our support services for free from manufacturer’s official website office.com/setup.