02 Sep 2016

Rotmans wil Nederland ook aardgasvrij maken

Jan Rotmans

We moeten niet alleen kolencentrales sluiten, maar ook naar een ‘aardgasvrije’ economie.  Gas is volgens hoogleraar Jan Rotmans nog schadelijker dan we dachten: ‘We moeten er snel van af’.

Dat stelt de hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit deze week in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.

Rotmans laakt de ‘framing’ van gas als een ‘transitiebrandstof’, om een overgang te maken van een energievoorziening die is gebaseerd op kolen en olie naar duurzame energiebronnen als zonne-energie en windenergie. “Gas is en blijft een fossiele brandstof die in hoge mate bijdraagt aan klimaatverandering”, stelt Rotmans: “Nog meer door dan we voorheen dachten, door het hoge percentage gaslekken. Als de hele wereld over zou schakelen van kolen naar gas, zou dat nauwelijks invloed hebben op het klimaat. Het zou hooguit een paar tienden van een graad schelen, de komende vijftig jaar. Dat geldt niet alleen voor aardgas, maar ook voor vloeibaar gas, lng”, aldus Rotmans.

De hoogleraar erkent dat het aardgasvrij maken van Nederland een gigantische opgave is, ter grootte van een nieuw Deltaproject. “Nieuwbouw zou sowieso verplicht aardgasvrij moeten worden, maar 50 procent van ons gas gaat naar bestaande huizen en gebouwen. De energie-intensieve industrie verbruikt 35 procent van ons gas, waar we nog 15 jaar voorraad van hebben.”

In de bestaande bouw wil Rotmans bestaande huizen te voorzien van een isolatieschil en te voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Zo worden ze energieneutraal. Initiatieven op dit gebied gaan echter niet hard. “We zijn al vijf jaar bezig met het gasvrij maken van bestaande woningen en we hebben er nog geen duizend gerealiseerd. Willen we de circa 7 miljoen huizen en gebouwen in Nederland gasvrij maken, dan moet het tempo dus fors omhoog.”

Voor de industrie bepleit Rotmans biomassa als toekomstige brandstof (tweede en derde generatie): ‘van olieraffinage naar bioraffinage’. Een belangrijke taak ligt hier voor de overheid, die nu 69 wetten en regels in stand houd die een belemmering vormen voor de bio-economie. “Na een veelbelovend begin is die vrijwel stilgevallen”. 

Reacties op dit bericht

tseard ()
Waar de beste professor het idee vandaan haalt dat Nederland en de EU een hoog percentage gaslekken kent, is me een groot raadsel. Bijna drie jaar geleden ging ik hier voor vakbladen ook achteraan: alle rapporten en mensen die ik hierover sprak, stelden dat het percentage gaslekken in de EU ver onder een promille ligt. Nogal ongenuanceerd wat Rotmans dus roept. Anders wordt het wanneer we de internationale context in ogenschouw nemen. In de VS en Rusland is er namelijk wel een hoog percentage, iets wat talloze onderzoeken bewijzen (Amerikaans, Duits, Russisch).. En omdat Gasunie steeds meer importeert, halen we zo ook een grotere CO2 voetafdruk naar binnen. Een voetafdruk die in veel gevallen zelfs groter dan steenkool is (gas bestaat vooral uit methaan. En methaan is een 30 tot 80 keer sterker broeikasgas dan CO2, afhankelijk van welk referentiekader en looptijd je als onderzoeker aanneemt)
anton remmers ()
Ad Lansink is er weer zo eentje: hij ziet de olifant niet omdat hij tussen zijn poten staat en roept dat Jan Rotmans "zonder enige onderbouwing" beweert dat we van het gas af moeten. Waarom? Anders gaat u dood meneer Lansink! U spoelt weg in een overstroming, waait weg door een storm of smelt weg in een hittegolf. Waar komen die oogkleppen van de Lansinkjes toch vandaan?
Ad Lansink ()
Rotmans levert opnieuw een staaltje wensdenken af, zonder enige onderbouwing en zonder oog voor haalbaarheid en maatschappelijke gevolgen. Na de kolencentrales moet nu het Nederlandse gasgebouw er aan geloven. Het wordt tijd dat de transitiehoogleraar zijn uitspraken toetst aan de grondslagen van de transitieleer.