21 Feb 2019

Nederland moet circulaire campus stichten

Gijsbert Korevaar

Nederland moet een campus voor circulaire bedrijven stichten. Een bundeling van ondernemingen brengt een economische versnelling aan en is concurrerender. Dat zegt assistant professor Gijsbert Korevaar (1974) van de Technische Universiteit Delft als commentaar op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In deze schets voor de inrichting van Nederland worden campussen als belangrijk aangemerkt voor een toekomstbestendige economie. 

Korevaar (1974) van de Technische Universiteit Delft is een van de deskundigen die aan het woord komen in de P+ Special ‘De magie van de campus’. Hij staat bij het netwerk van duurzame wetenschappers Het Groene Brein bekend als de deskundige op het gebied van ‘industriële ecologie’. Anders gezegd: hoe kunnen bedrijven die bij elkaar op hetzelfde terrein zitten optimaal van elkaar profiteren? 

De wetenschapper zag de gedachte achter de campussen eind vorige eeuw ontstaan door het artikel over clusters van de beroemde Amerikaanse managementgoeroe Michael Porter. De hoogleraar signaleerde in 1998 in de Harvard Business Review dat het gek is dat bedrijven zich overal ter wereld kunnen vestigen, maar je toch steeds dezelfde soort activiteiten in dezelfde regio vindt. Waarom staan er uitgerekend in Duitsland zoveel hoogwaardige autofabrieken? En in Noord-Italië zoveel schoenfabrieken? 

Porter definieerde clusters vervolgens als ‘kritische massa’s op een-en-dezelfde plek, die ongekend succesvol zijn op een bepaald gebied’. Interessant is zijn stelling dat soortgelijke bedrijven die elkaar opzoeken ‘een beter uitzicht hebben op hun markt dan geïsoleerde concurrenten. Ze leren sneller door elkaar te bezoeken en door persoonlijk contact. Hun reactiesnelheid gaat omhoog, omdat ook de toeleveranciers in de keten een plek hebben gekregen en meedenken in de innovatie.

Een campus creëert ook een eigen cultuur. Korevaar: “De nieuwe creative classvan jonge mensen wil vrij van regels zijn, leuke dingen doen. Je ziet dan ook overal bedrijfjes opduiken bij oude gebouwen, fabrieken, bij verlaten scheepswerven zoals de RDM in Rotterdam en de NDSM in Amsterdam.”

Er is dus ook iets magisch, dat campussen tot een succes maakt. Korevaar, van huis uit chemisch ingenieur, vindt het geen gek idee, dat de NOVI stelt dat er behoefte is aan campussen. Hij wil zelfs meer dan dat: “Er is geen plan voor kennisontwikkeling in Nederland in 2030. Welke bedrijven en universiteiten zijn in staat om daaraan mee te doen? Er is nog steeds onzekerheid over zaken die feitelijk vast staan. Vinden we klimaatonderzoek nu wel belangrijk of niet? Hetzelfde geldt voor de gezondheidszorg, de gezondheidstechniek. We hebben grote concerns die zich op healthen life sciencesrichten, zoals Philips en DSM. De overheid kan een rol spelen door inspirerend leiderschap te tonen, door deze ontwikkelingen te stimuleren.”

Korevaar stelt: “Als de overheid gelooft in het succes van campussen en clustering als broedplaats voor een toekomstbestendige economische groei, waarom is er dan in Nederland geen plan voor een klimaatcampus? Met daarin alle bedrijven die zich richten op clean tech? Dat wil ik dan graag in de verdere uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie zien. Waarom is er geen plan voor een Health Campus? Het stimuleren van een circulaire economie is regeringsbeleid. Waar is het plan voor een circulaire campus met alle bedrijven die kennis op dit gebied hebben? Wij zijn hier als TU Delft met de Wageningen University alvast op ingesprongen door een gezamenlijke nevenvestiging in Amsterdam te openen, een living lab op het gebied van de circulaire economie. Amsterdam staat vol met oude bedrijfspanden en monumenten, die door jonge mensen inspirerend worden gevonden. Dit kan het begin zijn van zo’n circulaire campus.”

Korevaar, samenvattend: “Het zou interessant zijn om voor elk thema dat belangrijk is voor een toekomstbestendige economie een campus op te richten.” 

De visie van deze Groene Breiner sluit aan op het initiatief van verschillende partijen om een circulair 'Versnellingshuis' op te richten, onder andere voor de verwerking van plastic en textiel.

Korevaar in de P+ Special 'De magie van de campus'.

Reacties op dit bericht

Stephanie Lewis ()
I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read !! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. Detective agency in Delhi
Matthew Jones ()
Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! Visit site
Nicholas Oliver ()
It's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. https://clashforacure.org
Eugene Stevens ()
When you use a genuine service, you will be able to provide instructions, share materials and choose the formatting style. 메이저사이트
Donna Robinson ()
First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. hipertension
Amber Patel ()
Thank a lot. You have done excellent job. I enjoyed your blog . Nice efforts lingerie for men
Sean Pierce ()
I have read your excellent post. This is a great job. I have enjoyed reading your post first time. I want to say thanks for this post. Thank you... crossdressing
Alice Medina ()
If you are looking for more information about flat rate locksmith Las Vegas check that right away. Blade runner movie costume
Johnny Mendez ()
With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, news naija
Henderson ()
You completely match our expectation and the variety of our information. ülke kodu
Brittany Moreno ()
This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. pasaport çıkartma
Eugene Stevens ()
Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic. yurtdısı egıtım
Eugene Stevens ()
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. 온라인카지노
Eugene Stevens ()
It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it. PANDORA APK
Johnny Mendez ()
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. Travel
Gary Allen ()
Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. location voiture agadir nobti
Eugene Stevens ()
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! numero de voyante
Johnny Mendez ()
I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic... personal injury attorney
precast concrete panels melbourne ()
This website is remarkable information and facts it's really excellent precast concrete panels melbourne
Crystal Arnold ()
I think about it is most required for making more on this get engaged Forex Signals
Sean Hicks ()
This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff. counselors in Glastonbury CT
Christopher Ford ()
wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. security company hereford
David ()

They learn by visiting each other quicker and by close to home contact. Their response goes up, in light of the fact that the providers in the chain have been given a spot and supposing in innovation. companies and colleges can go along with them. There is still vulnerability about issues that are fixed truth be told. We discover atmosphere inquire about are vital or not The equivalent applies to social insurance, well being innovation.