14 Feb 2018

Het einde van de cv-ketel

vaarwel cv-ketel, welkom warmtepomp

Ook warmtenetten gaan een forse rol spelen bij het vervangen van de gasgestookte cv-ketel. Mogelijk zijn er in 2050 zo’n twee miljoen huishoudens aangesloten op een warmtenet, schat Arjan ten Elshof (1964), directeur Duurzame Energie bij HVC. Hij zegt dit in de P+ Special die de marktkansen inventariseert van duurzame oplossingen wanneer de cv-ketel gaat verdwijnen. Hoe groot worden warmtenetten en hoeveel warmtepompen zijn er straks nodig?

Ten Elshof van HVC baseert de ruwe schatting op zijn beurt op de verwachting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Grondstof- en energiebedrijf HVC is een van de grote spelers in Nederland bij de aanleg van omvangrijke collectieve warmtesystemen.

In de P+ Special passeren alle duurzame opties de revue: warmtepompen, pelletkachels en uiteraard grote en kleine warmtenetten.

In nieuwbouwprojecten is een warmtenet eenvoudiger aan te leggen dan in een al bestaande wijk. Er zijn nog geen wegen, nog geen bestaande leidingen, soms zelfs nog geen huizen. Maar HVC lukt het ook om in bestaande stadswijken energie uit de eigen afvalcentrales in te zetten. De aanleg is een stuk complexer en duurder, dat wel.

In de regio Alkmaar sloot de onderneming in januari de Bio Energie Centrale aan op het warmtenet van de regio Alkmaar. Dit warmtenet levert ‘restwarmte’ aan klanten in de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard. De installatie verbrandt afvalhout en gedroogd slib zodat de geproduceerde warmte ‘100 procent groen’ is. In december 2017 werd hetzelfde warmtenet door de branche al uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland.

Ten Elshof over dit project: “Op dit moment zijn er zo’n 7.500 woningen en bedrijven  op het 30 kilometer lange warmtenet aangesloten. De komende jaren zal dit aantal worden uitgebreid naar ruim 20 duizend. Het effect daarvan is fors: één woning aansluiten op het warmtenet levert jaarlijks net zo veel terugdringing van de CO2 uitstoot op als 22 zonnepanelen.”

Combinaties tussen nieuwe en oude wijken kan ook interessant zijn, voegt Ten Elshof als optie toe. Dat is vooral een technisch verhaal over de temperatuur van het water. “De huizen in nieuwbouwwijken zijn vandaag uitstekend geïsoleerd. Ze kunnen verwarmd worden met veel lagere temperaturen. Is zo’n nieuwbouwwijk dus wel gebaat bij water van 100 graden Celsius? Het zou veel mooier zijn om dat hete water eerst door een bestaande wijk met minder goed geïsoleerde woningen te pompen en pas daarna de nieuwbouw in. Dan wordt er dus dubbel gebruik gemaakt van de geproduceerde warmte.”

De redactie van P+ inventariseerde hoe groot de markt is, nu op termijn de cv-ketel gaat verdwijnen. Ook welke partijen staan te trappelen om hun duurzamere oplossingen aan te bieden.

Download van de P+ Special over het einde van de cv-ketel

Reacties op dit bericht

()
Great post. BUT I have a question...the person said "When and how do I tell Picasso drink too much?" AGAIN...is that again as in, "somebody asked this before but please remind me" or "I already told him, he laughed it off and now I think there may be a serious problem"...because that's a completely different ballgame. And I'd be interested to see what you'd say in the other case.
Henk Daalder ()
Mooi verhaal. Nu nog een artikel vanuit het gebruikers perspectief. Wie overstapt op een elektrische warmtepomp, gaat veel meer stroom verbruiken, dat is niet gratis, maar kan wel veel goedkoper als het huishouden dat met zonnepanelen of een kavel koop-windpark doet. Hoe remmend werkt de Warmtewet die nu een warmtenet duurder maakt dan een warmtepomp Hoeveel kost het versterken van lokale stroomnetten? En mogen huishoudens het voordeel van zelf stroom opwekken, voor eigen gebruik? Hoe gaat de overheid dat mogelijk maken - Gaan gemeente windpark plannen in kavels verkopen aan hun inwoners, zoals kavels bouwgrond, of blijven ze windpark huisjesmelkers helpen aan investeringsobjecten? - Gaat EZ het salderen echt afschaffen, of juist huishoudens hun recht op zelf stroom opwekken, erkennen, zoals al staat in de Elektriciteitswet, art 95a, lid 2a Ook de EU heeft elke Europeaan het recht gegeven zelf stroom duurzaam op te wekken. De Nederlandse regering ontneemt Nederlandse burgers dat recht in de praktijk, door de energiebelasting op stroom extreem hoog te maken. En omdat ze salderen wil afschaffen. De onderhandelingen voor het klimaat akkoord worden interessant. Alleen jammer dat het ministerie van EZK het energie dossier trekt, en niet het ministerie van sociale zaken. Windparken en zonneparken werken automatisch het gebruik ervan vergt dus geen ondernemerschap, net zoals een kavel bouwgrond met een huis ook geen ondernemerschap vereist om het huis te bewonen.
RvdH ()
Interessant stuk, maar nogal 'gekleurd' doordat het geheel is gericht op de traditionele installateurs. Warmtepompen zijn te dure ruimtevreters, en leggen het daardoor in goed geïsoleerde woningen af tegen snel in opkomst zijnde verwarmingsfolies (elektrische vloerverwarming).