13 Apr 2018

HVC gaat energie uit water halen

Energie oppervlaktewater HVC, foto Mischa Keijser

Het energie- en afvalbedrijf HVC gaat energie uit het oppervlaktewater halen. Met ’s zomers door de zon opgewarmd water uit plassen, watergangen en ook gemalen kunnen hele woonwijken ’s winters worden verwarmd. Uit een inventarisatie onder 46 gemeenten en 4 waterschappen bleken er maar liefst 112 kansen te zijn, voldoende voor z’n 70 duizend huishoudens.

Over deze onbekende technologie gaat de P+ Special van deze week. Aan het woord komen Herman Verhagen, die gemeenten helpt om een warmteplan te ontwikkelen en Marten van Schie, een van de nog zeldzame technisch deskundigen in Nederland op het gebied van energiewinning uit oppervlaktewater.

Er gaat in een waterrijk land als Nederland van deze techniek een grote belofte uit. Toch is het zoeken naar een goede match tussen de ligging van waterwegen en woonwijken of bedrijventerreinen. De speurtocht gaat bovendien niet alleen naar geschikte warmte, maar ook naar bronnen om koelen. Hiervoor zijn plassen geschikt die dieper zijn dan 15 meter. Op deze diepte is de temperatuur van het water zo laag, dat het economisch haalbaar is met behulp van warmtewisselaars en warmtepompen het koude water nog verder te koelen voor kantoren en datacentra.

Marten van Schie zegt in P+: “In de toekomst zou je voor een distributiecentrum met veel vraag naar koeling moeten kijken of er een diepe plas te vinden is.”

Herman Verhagen laat in P+ een duidelijk waarschuwing horen. De energietransitie kan alleen slagen wanneer inwoners van meet af aan kunnen meedenken over de beste oplossing. Verhagen in P+: “Als je eerst een kant-en-klaar warmteplan maakt en dat vervolgens in een wijk naar binnen gooit, heeft dat hetzelfde effect als een handgranaat. Die ontploft.”

HVC is als publiek nutsbedrijf eigendom van gemeenten en helpt deze bij het afkoppelen van het gasnet. Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Energie uit water kan ongeveer in 12 procent van de warmtevraag in Nederland voorzien en voor 54 procent in de koudevraag, zo bleek uit eerder onderzoek. Dat vergt echter een aanpak waarbij heel wat verschillende radartjes in elkaar vallen. Verhagen benadrukt daarom niet zo maar met losse projecten te beginnen, zoals een bedrijf dat restwarmte wil leveren aan een wijk. Hij pleit voor een afsteken van een viertrapsraket van beleidsmaatregelen. Hoe ziet dat er uit?

Lees daar meer over in deze P+ Special.

Reacties op dit bericht

sweet zzz ()
Yellow pine is one of the strongest woods used today. It is so durable that wooden roller coasters are made from it. Yellow pine grows to maturity in only 17 years and so it can be found in abundance in America, making it a very renewable resource. regards mattress foundation
Parental Control ()
This is a great post you share here. Thank You for sharing this informative post with us. Keep this great job up! Read more:Secure Kids
best bamboo sheets ()
After years of not sleeping well and not finding the right guide for natural products online, she decided to do the research so others don’t suffer when buying a new mattress as she did. For the past 3 years, she studied everything about sleep and natural product to put the best natural mattress buying guide online. regards best bamboo sheets
sweet zzz ()
Memory foam and latex mattresses both deserve their solid reputations as great alternatives to traditional beds. They both earn their share of thumbs up and positive comments across independent review sites, but it's not always easy to understand the differences between these two mattresses. regards latex vs memory foam
sara taylor ()
After years of not sleeping well and not finding the right guide for natural products online, she decided to do the research so others don’t suffer when buying a new mattress as she did. For the past 3 years, she studied everything about sleep and natural product to put the best natural mattress buying guide online. regards best mattress
Free Tarot Card Reading ()
Very nicely crafted & structured article, Keep sharing your passion! Please check Free Tarot Card Reading to get accurate insights about your life in general.
nehasharma ()
I like your incredible post. I wanted to embrace such kind of article. likewise, without a doubt the first occasion when I visit our site. likewise, I fulfilled to be here, an obligation of appreciation is all together for sharing this astonishing post. Escorts in Delhi Delhi Escort
vishakha ()
Many times, I have got a chance to read such kind of content but when I saw your content. I found some kind of uniqueness. Delhi Escorts Call Girls in Gurgaon
Vishakha Singh ()
You have many great ideas to share with all of us and I was taking a look at this information. Then I found some fresh things from your content. Delhi Call Girl Sexy Bhabhi Ka Number
Karishma Singh ()
Sometimes it is good to know about such kind of article and I was hoping for this such a long time. I am glad to be here on this website. Thanks for making my day with lots of information. Escorts Delhi
good ()
Your article is a stress buster for me Thanks for helping me. See this - Tarot Card Meaning
andymark ()
I loved your article.Really thank you! Fantastic. Game Lover - https://games.lol/
uktvnow ()